Sondagsengler


11-Apr-2020 23:35

Maria's friendship with Mrs Tunheim continues unhindered.

It is the one place where she feels free to be herself, to smile, and even laugh.

Svaret finner hun hos den forståelsesfulle kirketjeneren Fru Tunheim, som sier at det finnes en Gud også for dem som faller utenfor det pietistiske livsmønsteret som er stedets ideal.

Maria er tiltrukket av vennenes utprøving av det som er forbudt.

Kan du si noe om Marias forhold til Bach og hvordan denne musikken er brukt til å illustrere Marias forhold til fru Tunheim? Finn ut hva slags populærmusikk fra 50-tallet som blir benyttet i filmen. Få med filmens anslag, presentasjonsfase, vendepunkt, konfliktopptrapping, klimaks og avtoning. Kristendomskunnskap, livssyn og religion Maria er i tvil om hun vil konfirmeres. Maria vil gjerne bli godkjent av sine jevnaldrende.

På hvilken måte får denne musikken en symbolsk betydning i filmen? Er dette viktigere for unge enn å bli godtatt av voksne? Skriv opp grunner til at det ofte blir et anstrengt forhold mellom foreldre og barn. Kan det være lettere å ha fortrolighet med et annet voksent menneske, slik Maria får med fru Tunheim i filmen?

Om handlingen Maria vokser opp i 50-årene på en prestegård i en bygd med et spesielt miljø preget av pliktkristendom og trangsyn. Hun finner trøst i sitt forhold til natur og musikk, og hun er opptatt av ekstensielle spørsmål om tvil og tro.

Filmen skildrer ukene rundt konfirmasjonen, Marias opptatthet av kroppens utvikling og sin egen leting etter retning i livet.Filmkunnskap En films tittel er aldri tilfeldig valgt. Hva symboliserer melkekapslene som Maria og fru Tunheim pynter seg med? Mener du et strengt og lukket miljø kan ha noen kvaliteter?